Spillosofernas värld!

Välkommen till ett läromedel som bidrar till byggandet av en hållbar värld, där vi tillsammans når de Globala målen. Allt börjar i barnens värld där de förvandlas till Spillosofer och löser 17 kluriga utmaningar.

Om läromedlet