SPILLOSOFERNA!

Välkommen till ett läromedel om de Globala målen för årskurs F-6. Spillosoferna fungerar också som kompetenshöjning för dig som pedagog för att utveckla undervisningen i Lärande för hållbar utveckling

Läs mer och beställ

Erbjudande: Med anledning av coronapandemin erbjuder Spillosoferna den del av läromedlet som behandlar Globalt mål 3, God Hälsa och Välbefinnande, kostnadsfritt under hela läsåret 21/22

Här hittar du det kostnadsfria materialet om Corona