top of page

...vi lär för livet, lär för en hållbar utveckling...

Bli en del av 

svgexport-2.png
logo_globala_malen_horizontell-1_edited.png

Ett kostnadsfritt läromedel
om de Globala målen
för åk F-6

Registrera dig här!

SPILLOSOFERNA

Efter registrering gå till sidan

Eller läs mer! 

191021_Spillo_Logotyp_digitalt.png
200312_Spillo_People-6 kopiera.png

Spillosoferna är ett läromedel för åk F-6 som ger verktyg att arbeta kollegialt och ämnesövergripande med lärande för hållbar utveckling med utgångspunkt i de 17 Globala målen, Agenda 2030.

 

Spillosoferna är skapat av lärare för lärare och innefattar fortbildning samt en gedigen löpande, webbaserad handledning. Eleverna bjuds in att bli spillosofer, en slags moderna tänkare som utforskar nuet och som tillsammans blir kompetenta och handlingskraftiga aktörer för en mer hållbar värld.

 

Läromedlet är uppbyggt kring 10 utmaningar som elever och lärare tillsammans får ta sig an och utforska. Alla utmaningar utgår från barnens värld och tar avstamp i de Globala målen. 

200312_Spillo_People-20.png

Lyssna på en låt!

Vad får du?

  • En inspirerande hemsida som rymmer allt du behöver för din undervisning

  • Tio utmaningar med olika teman, kopplade till de Globala målen

  • Varje utmaning innehåller mellan fyra till tio arbetspass á 60-90 min​​

  • Handledning, lärarintro, fakta, läroplanskopplingar, checklista till varje pass, materialmapp för utskrifter, filmer, bilder, länkar, musik och ljudklipp

  • Du använder enkelt handledningen via dator, iPad eller mobil, du kan välja att ha den uppe på bildskärm och följa den tillsammans med eleverna eller bara ha den som stöd när du planerar och när det är dags för filmer eller bilder.

ROLIGA

EN EGEN VÄRLD!

1O

UTMANINGAR

Läs om varje!

Skärmavbild 2022-09-22 kl. 12.01.01.png
box spillosofer.png

Att bli spillosof

Introduktionen består av fem pass och inleds med att ni får ett brev från spilliristorna med ett viktigt uppdrag: att vara med och bygga en mer hållbar värld. Spilliristorna vet att barn har superbra egenskaper som behövs för detta. Barn är nyfikna, påhittiga, fantasifulla, bra på att samarbeta och vågar ställa alla sorters frågor. För att sätta eleverna i en kontext kring uppdraget blir de under de inledande arbetspassen spillosofer och förvandlar med enkla medel klassrummet till ett högkvarter. 

Globala målen introduceras med särskilt fokus på mål 17 som handlar om genomförandet av målen och som fokuserar på att alla behövs i det arbetet.

Målet är att ni efter introduktionens fem pass är förberedda och sugna på att ta er an er första utmaning och att klassrummet är utrustat för att fungera som högkvarter.

Skärmavbild 2022-09-22 kl. 11.59.07.png

Den här utmaningen löper över 8 arbetspass. Målet är att spillosoferna efter att ha tagit sig an utmaningen ökat sin kunskap, fått nya bilder av världen samtidigt som de fått upp ögonen för hur de saker som vi oftast ser som självklarheter, som vatten, toaletter och skola är helt avgörande för att öka människors möjlighet att resa sig ur fattigdom. Förhoppningen är att spillosoferna både känner tacksamhet över alla tillgångar vi har i Sverige, samtidigt som de känner lite frustration över all orättvisa som ändå finns kvar och att det väcker engagemang att vilja vara med och göra skillnad, här och längre bort. För varje människa räknas!

Skärmavbild 2022-09-22 kl. 11.59.07.png

Självklarheter

Skärmavbild 2022-08-23 kl. 11.10.44.png

Den här utmaningen löper över 7-9 arbetspass.Målet är att spillosoferna efter att ha tagit sig an utmaningen Hamburgare kommer att ha kvar den goa känslan som oftast finns kring en smarrig nylagad grej mellan två bröd, men att de kommer att ha fått många nya idéer kring vad den kan innehålla. Målet är inte att skuldbelägga utan att öppna ögonen för att det finns fler smarta, goda och roliga sätt att göra på. Spillosoferna ska få känna att deras eget agerande kan vara med och bidra till något dubbelt bra när de gör något så vanligt som att äta en hamburgare: både den som äter burgaren och planeten ska må bra! Dessutom är vi övertygade om att det kommer att spilla över på allt annat som läggs på tallriken.

Skärmavbild 2022-08-23 kl. 11.10.44.png

Hamburgare

Skärmavbild 2022-09-22 kl. 12.26.29.png
Skärmavbild 2022-09-22 kl. 12.26.29.png

Corona

Den här utmaningen löper över 8 arbetspass och utgår från barns egna tankar om corona till sjukvårdens roll, om döden och livet, allmän påverkan på samhället på allt från ekonomi, arbete och miljö. För att därefter titta på hur digital kommunikation har hjälpt oss och hur all vår uppfinningsrikedom triggas i kristider. Coronapandemin kopplas ihop med de Globala målen 3, Hälsa och Välbefinnande samt mål 9, Innovationer, infrastruktur och hållbar industri där vi har valt att framförallt fokusera på digitalisering och uppfinningsrikedom som två viktiga parametrar under pandemin. Hela processen knyts ihop i ett pass som kallas Omtanken. 

Skärmavbild 2022-09-22 kl. 11.59.47.png
Skärmavbild 2022-09-22 kl. 11.59.47.png

Tjejer och killar

Den här utmaningen löper över nio arbetspass och spillosoferna kommer att få lägga mycket tid på att fundera kring ramar och normer. Målet är att spillosoferna, efter utmaningen, ska ha ökat sin kunskap, fått nya bilder av varandra och fått upp ögonen för att det här med jämställdhet gynnar alla. Målet är att spillosoferna ska fatta poängen med varför en jämställd värld är bättre för alla helt enkelt.

Skärmavbild 2022-09-22 kl. 12.26.44.png
Skärmavbild 2022-09-22 kl. 12.26.44.png

Klasskompisar

Den här utmaningen löper över 9 arbetspass. Målet är att spillosoferna efter att ha tagit sig an utmaningen Klasskompisar kommer att ha nya bilder av varandra och kring hur vi människor fungerar som de sociala varelser vi är. Förhoppningen är också att detta lite annorlunda sätt att ta sig an klassens värdegrundsarbete, kommer att resultera i att spillosoferna byggt sina samarbets- och öppenhetsmuskler lite starkare och att de fått med sig nya redskap att ta till i det fortsatta arbetet. För ingen vill ju bli en trångsynt, otränad soffpotatis!

Skärmavbild 2022-08-23 kl. 11.11.50.png
Skärmavbild 2022-08-23 kl. 11.11.50.png

Hemma

Den här utmaningen löper över 10 arbetspass. Målet är att spillosoferna efter att ha tagit sig an utmaningen Hemma har fått tänka både kring allas rätt till ett hem och om hemmets plats i samhället, landsbygden och staden, våra gemensamma boplatser. Platser, som med en växande befolkning måste bli hållbara, både socialt, ekologiskt och ekonomiskt och vara med att tillsammans bidra till en hållbar utveckling och inte tvärtom.

Skärmavbild 2022-08-23 kl. 11.11.16.png
Skärmavbild 2022-08-23 kl. 11.11.16.png

Presenter

Den här utmaningen löper över 9 arbetspass. Målet är att spillosoferna efter att ha tagit sig an utmaningen Presenter kommer att ha kvar den härliga känslan som oftast finns kring gåvorna och givandet, men att de kommer att ha fått många nya idéer kring att göra och ge. Målet är inte att skuldbelägga utan att öppna ögonen för att det finns fler smarta och roliga sätt att göra på. Spillosoferna ska få känna att deras eget agerande kan vara med och bidra till något dubbelt bra när de gör något så vanligt som att ge bort en present; både den som får presenten och planeten ska bli glada!

Skärmavbild 2022-08-23 kl. 11.11.31.png
Skärmavbild 2022-08-23 kl. 11.11.31.png

Klimatet

Den här utmaningen är en kortkurs om klimatet som löper över 3-4 arbetspass. 

Målet är att spillosofernas egna tankar, erfarenheter och frågor är utgångspunkten i kortkursen, men att kopplingen görs till de större komplexa sammanhangen kring hur vi kan bygga en mer hållbar värld tillsammans. Strävan är att ge barnen tillgång till varandras erfarenheter med hjälp av många olika tillvägagångssätt och infallsvinklar. En kortkurs i klimatet, vill skapa hopp och handlingskraft.

 

Skärmavbild 2022-09-22 kl. 12.28.06.png
Skärmavbild 2022-09-22 kl. 12.28.06.png

Livet

Den här utmaningen löper över nio arbetspass. Målet är att spillosoferna, efter utmaningen, ska ha fått upp ögonen för att vi alla måste börja tänka mer cirkulärt och resurseffektivt och att de har förstått hur beroende vi är av alla de smarta kretslopp och ekosystem vi har omkring oss. Förhoppningen är att de också fått hopp och nyvunnen fascination för vår fantastiska planet och att de har kommit på några sätt hur de själva kan bidra och att de bär en nyfikenhet på naturen och vilka smarta lösningar som redan finns där.

Skärmavbild 2022-09-22 kl. 12.00.29.png
Skärmavbild 2022-09-22 kl. 12.00.29.png

Tillsammans

Den här utmaningen löper över fem arbetspass. Målet är att spillosoferna, efter utmaningen, ska ha fått upp ögonen för alla de små vardagliga handlingarna som gör skillnad och att de ska ha fått syn på kopplingen till de Globala målen och våra möjligheter att bygga en mer hållbar värld. Att leva i konflikter i sitt klassrum påverkar möjligheten till inlärning och välmående, på samma vis är det för länder som lever i krig och konflikter.

200312_Spillo_People-17.png

Ett smakprov från hemsidan!

Skärmavbild 2022-09-22 kl. 14.29.01.png

webbaserad
lärarintroduktion

Spillosoferna har som syfte att utveckla lärares undervisning och profession. Undervisning kring komplexa frågor, förutsätter att vi vågar undervisa utan att stå med alla svar och att vi vågar lära tillsammans med elever och kollegor.

Spillosoferna inleds därför med en Lärarintroduktion, en undervisningsnära fortbildning, som ger lärare det stöd som behövs i klassrummet för att arbeta ämnesövergripande och utforskande tillsammans med eleverna.

 

Dels finns en del om de Globala målen med översikt, historia och

innebörd. Övriga delar består av fakta om nuläget i världen och om

forskning på barns klimatoro. Men framförallt ger den konkret

handledning, stöd, tips och exempel på hur man skapar det kreativa

arbetsrummet för arbetet med hållbar utveckling.

Lärarintroduktionen tar ca 90 min att göra.

svgexport-2.png

SKAPAT AV LÄRARE
FÖR LÄRARE!

Spilloteket är ett kreativt utbildningscenter som utgår från de Globala målen med syftet att göra barn och unga delaktiga i klimat- och hållbarhetsfrågor. Vi är tre lärare som sedan 2015 arbetat heltid med att bygga läromedel, utbildningsmaterial för skola och civilsamhälle samt arbeta med kompetenshöjning för lärare. Spilloteket är en icke vinstdrivande ideell förening.

 

Vi samverkar i utbildningsfrågor med aktörer som Svenska FN-förbundet, UNDP, Håll Sverige rent!, Mittuniversitetet med flera.

Skärmavbild 2022-08-24 kl. 16.35_edited.jpg
Linda
Frida
Camilla
spillo2.jpg
SPILLIRISTOR IN ACTION.jpg

Se även vårt nya, kostnadsfria material för högstadiet!

Fyra temadagar om konsumtion och klimat!

KLÄDER

PRYLAR

MAT

IDENTITET

Kläder.png
Prylar.png
Mat.png
Identitet.png

Med inspiratör Isabelle McAllister!

Med forskare från Mittuniversitetet!

Med pass för elevhälsan! 

Kreativitet för omställning!

Registrera dig på:

bild_5.jpg

"Jag älskar hela ert upplägg och hela konceptet bakom ert läromedel.Tack ännu en gång för att ni valt att utveckla något så annorlunda och som lyfter viktiga frågor samt verkligen aktiverar våra elever i deras beteende och tänkande."

Lärare Uddaredskolan, Lerums kommun

“Så bra och tydlig handledning, här finns ju allt planerat och lätt att ändra och anpassa och göra som man vill. Stor frihet.”

Lärare Racklöfska skolan, Åre kommun

IMG_0025.JPG

VISSTE DU ATT

Spillosoferna finns tillgängligt på Skolons plattform

En liten film om Spillosoferna!

Ansvariga för sidan:

Utbildningscentret Spilloteket har skapat detta läromedel med stöd från Arvsfonden. Vi tar fram material, utbildningar , workshops och skapande aktiviteter för skolor. För både lärare och elever.

Kontakt

Bergsgatan 22,

83241 Frösön

070-3414790

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
200312_Spillo_People-20.png

Vill du ha Spillotekets nyhetsbrev?

Tack för att du skickade in!

200312_Spillo_People-26.png
ST_logo_black.jpg
bottom of page