SPILLOSOFERNA!

Välkommen till ett läromedel som bidrar till byggandet av en hållbar värld, där vi tillsammans når de Globala målen. Spillosoferna fungerar också som kompetenshöjning för dig som pedagog för att utveckla undervisningen i Lärande för hållbar utveckling.

Läs mer och beställ

Med anledning av coronapandemin släpper Spillosoferna den del av läromedlet som behandlar Globalt mål 3, God Hälsa och Välbefinnande, kostnadsfritt under hela 2020

Starta här