Stäng

Mål 11
Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Tillbaka

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Presentation om mål 11
Ladda ner (212 KB)
Visa mer

Utvalda delmål för mål 11 – Se alla

 1. Delmål 11.3

  Inkluderande och hållbar urbanisering

 2. Delmål 11.6

  Minska städers miljöpåverkan genom att nyttja kollektivtrafik och avfallshantering

 3. Delmål 11.7

  Bidra till säkra och inkluderande grönområden för alla

Vad kan vi göra?

 1. Ett skräp om dagen

  Ett skräp om dagen! Ha som mål att slänga minst ett skräp om dagen som du hittar utomhus. På så vis hjälper du till att hålla din stad ren.

 2. Gör en namninsamling

  Håll koll på vilka byggprojekt som är på gång där du bor. Är det något som inte är hållbart eller som bidrar till en sämre miljö? Starta en namninsamling och låt politikerna veta vad du tycker!

 3. Uppmuntra områden för sport och rekreation

  Låna ut din röst och stötta områden för sport och rekreation i din närhet. Dessa områden bidrar till att skapa starkare, hälsosammare, gladare och säkrare samhällen.

Utforska fler mål