Stäng

Mål 12
Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Tillbaka

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Presentation om mål 12
Ladda ner (116 KB)
Visa mer

Utvalda delmål för mål 12 – Se alla

 1. Delmål 12.3

  Halvera matsvinnet

 2. Delmål 12.5

  Minska avfall, öka återvinning och återanvändning

 3. Delmål 12.8

  Öka förståelse och kunskap för hållbara livsstilar

Vad kan vi göra?

 1. Planera ditt resande

  Planera ditt resande! Ta med kaffe eller te i termos och förbered snacks och mat hemma. På så vis minskar du förbrukningen av förpackningar och drar ned din andel skräp.

 2. Minska på plasten

  Minska på plasten! Köp tandborste i bambu, använd bivaxduk istället för plastfolie och skippa engångsprodukterna.

 3. Köp ful frukt

  Mellan 20-50 % av all mat som produceras slängs. Bland annat slängs frukt och grönt som har en annan färg eller form. Hjälp till att vända trenden genom att köpa råvaror som ser lite knasiga ut. De smakar lika gott!

 4. Handla second hand

  Genom att köpa något som redan är producerat och återanvända det, minskar du ditt avtryck på planeten.

 5. Anordna klädbytardagar

  Anordna klädbytardagar med dina kompisar, kollegor och familjemedlemmar. Många har kläder hemma som sällan används eller som de tröttat på, men som inte används. Ta hjälp av ditt nätverk och byt kläder med varandra!

 6. Ät mer vegetariskt

  Dra ner på kött, fågel och fisk. Det krävs mycket mer av jordens resurser att få fram kött än att odla grönsaker.

 7. Använd återanvändbara saker

  Använd så mycket återanvändbara saker du kan. Det kan vara en tygkasse istället för en plastpåse när du handlar, en egen vattenflaska som du fyller på istället för att köpa flaskvatten, eller en egen kaffekopp istället för en pappersmugg med kaffe.

 8. Skänk bort gamla elprylar eller kläder

  Om har du massor med gamla elprylar eller kläder hemma som du inte använder längre – samla ihop dem och skänk till en organisation. Gå ihop med ett gäng kompisar och gör det tillsammans! Det är jättebra eftersom grejerna kan komma till användning samtidigt som du rensar upp hemma.

Utforska fler mål