Stäng

Mål 15
Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Tillbaka

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Visste du exempelvis att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år? Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar alla en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land.

Presentation om mål 15
Ladda ner (512 KB)
Visa mer

Utvalda delmål för mål 15 – Se alla

 1. Delmål 15.2

  Köp produkter som främjar ett hållbart skogsbruk

 2. Delmål 15.5

  Skydda den biologiska mångfalden i din närmiljö

 3. Delmål 15.7

  Köp aldrig produkter gjorda av utrotningshotade djur

Vad kan vi göra?

 1. Öppna hotell

  Öppna ett insektshotell! Det är inte bara bra för den biologiska mångfalden, utan lockar även till sig djur som förbättrar skörden av frukt och bär i din trädgård.

 2. Ät vegetariskt

  Att äta vegetariskt hjälper den biologiska mångfalden. Om du äter kött kan du fråga efter naturbeteskött – det är kött som kommer från djur som betat i de svenska hagmarkerna. Då hjälper du både insekter, blommor och fåglar.

 3. Köp certifierat och ekologiskt

  Se till att köpa certifierat och ekologiskt när du konsumerar tropiska grödor såsom bananer, choklad och kaffe.

 4. Sätt upp en fågelholk

  Hjälp fåglarna genom att sätta upp en fågelholk i din trädgård.

 5. Bli en stadsodlare

  Delta i ett projekt för stadsodling – urban farming – och odla grödor även fast du bor i en stad.

 6. Undvik turistattraktioner med djur

  Undvik turistattraktioner med levande vilda djur när du är på semester, som exempelvis elefantridning eller tigerklappning.

 7. Släng skräp på rätt ställen

  Du skulle ju aldrig slänga skräp på marken utan du slänger alltid ditt skräp i en papperskorg. Men det kan vara viktigt om att bli påmind om det ibland. Och om du ser någon som slänger sitt skräp någon annanstans än i en papperskorg: säg till!

 8. Plantera ett träd

  Gör det till en tradition att plantera ett träd varje år. Plantera trädet där du bor, vid din skola eller någon annanstans. Utmana dina kompisar att göra samma sak.

 9. Adoptera ett husdjur

  Planerar du att skaffa ett husdjur? Fundera på om du kan adoptera ett djur som behöver hjälp istället för att köpa ett.

 10. Uppmana nära och kära

  Uppmana dina nära och kära till att lära sig mer om miljö och hållbarhet.

Utforska fler mål