Stäng

Mål 16
Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Tillbaka

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande.

Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och våld. Våld innebär inte bara mänskligt lidande, det raserar också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. De länder som är drabbade av krig och utdragna konflikter är de länder som har svårast att lyfta sin befolkning ur fattigdom. Att stärka rättsstatsprincipen och främja mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

Presentation om mål 16
Ladda ner (484 KB)
Visa mer

Utvalda delmål för mål 16 – Se alla

 1. Delmål 16.1

  Agera och hjälp till att förebygga våld

 2. Delmål 16.2

  Skydda barn mot våld och utnyttjande

 3. Delmål 16.7

  Rösta för ett inkluderande och representativt beslutsfattande

Vad kan vi göra?

 1. Anordna ett evenemang

  Anordna ett evenemang för att lära känna människor i ditt område. Det kan vara ett sportevenemang, en grillfest eller något annat. Genom att lära känna varandra skapar ni en trygg, säker miljö.

 2. Utnyttja din demokratiska rätt

  Se till att utnyttja din demokratiska rätt att rösta fram ledare för landet och i ditt område. Du kan till och med ställa upp i val själv.

 3. Håll koll på nyheterna

  Genom att hålla koll på nyheterna får du också koll på vad som händer i världen och i din närhet. Det gör att du kan fatta informerade beslut kring frågor som är viktiga för dig.

 4. Lär känna människor i ditt område

  Anordna ett evenemang för att lära känna människor i ditt område. Det kan vara ett sportevenemang, en grillfest eller något annat. Genom att lära känna varandra skapar ni en trygg, säker miljö.

Utforska fler mål