Stäng

Mål 17
Genomförande och globalt partnerskap

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Tillbaka

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen.

Internationella investeringar och samordnad politik behövs för att säkerställa nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, tillförlitlig uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser är samtliga viktiga komponenter för att målen ska nås, i synnerhet för att tillgodose behoven hos de fattigaste och mest sårbara länderna. Mål 17 utgör en verktygslåda för hur Globala målen ska kunna bli verklighet.

Presentation om mål 17
Ladda ner (713 KB)
Visa mer

Utvalda delmål för mål 17 – Se alla

 1. Delmål 17.9

  Läs på och hjälp till att sprida kunskap om de Globala målen

 2. Delmål 17.17

  Uppmuntra partnerskap i din omgivning, på din arbetsplats eller i din skola

Vad kan vi göra?

 1. Gå med i en organisation

  Ett av de bästa sätten för att göra skillnad på riktigt är att gå med i en organisation. Gå med i en organisation som arbetar med en fråga du brinner för och engagera dig. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

 2. Köp produkter från fattiga länder

  Du kan stötta fattiga länder genom att skapa efterfrågan på produkter som produceras i länderna. Håll utkik efter Fairtrade-produkter – då hjälper försäljningen av produkten lokala producenter i fattigare länder.

 3. Prata med vänner

  Prata med vänner om Globala målen och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling, hjälp till att sprida kunskap om de framsteg och positiva exempel som finns. Världen blir bättre och vi kan vara del av den förändringen!

 4. Gilla inte bara – dela också!

  När du ser något du på sociala medier om jämställdhet, klimatförändringen eller något annat viktigt: gilla inte bara, utan dela också! När du delar något i sociala medier så ser fler personer i ditt nätverk inläggen.

Utforska fler mål