Stäng

Mål 2
Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

Tillbaka

Hunger är den främsta dödsorsaken i världen och idag lever ungefär 850 miljoner människor i världen i hunger. Brist på mat är en mänsklig katastrof som har långsiktiga effekter för människors hälsa och samhällens möjlighet till utveckling och tillväxt. Vår planet har försett oss med enorma resurser, men ojämlik tillgång och ineffektiv hantering lämnar miljontals människor undernärda.

Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Genom att främja ett hållbart jordbruk med modern teknik och rättvisa distributionssystem kan vi säkerställa tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat för alla.

Presentation om mål 2
Ladda ner (319 KB)
Visa mer

Utvalda delmål för mål 2 – Se alla

 1. Delmål 2.2

  Hjälp unga, kvinnor och äldre att äta näringsrik mat för att hjälpa till att utrota alla former av felnäring

 2. Delmål 2.4

  Köp ekologiskt och lokala livsmedel för att främja en hållbar livsmedelsproduktion

Vad kan vi göra?

 1. Spela Free Rice

  Spela FN:s frågespel Free Rice varje dag. När du svarar på en fråga i Free Rice så skänker ett företag 10 riskorn till FN-projekt för att minska hungern i världen.

 2. Lär dig att laga mat

  Genom att lära dig att laga mat kan du se till att du själv (och kanske folk runt omkring dig!) får i sig god, näringsrik och hälsosam mat.

 3. Donera mat och livsmedel

  Härbärgen och flyktingförläggningar tar oftast gärna emot mat och andra livsmedelsartiklar för att hjälpa behövande. Finns det någon i din kommun som du kan donera till?

 4. Skänk till katastrofer

  Vid naturkatastrofer och situationer av krig och konflikt är bristen på mat bland de drabbade ofta akut. Genom att skänka medel till organisationer som når ut med mat till drabbade områden kan du göra stor skillnad.

Utforska fler mål