Stäng

Mål 3
God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Tillbaka

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra människors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Presentation om mål 3
Ladda ner (460 KB)
Visa mer

Utvalda delmål för mål 3 – Se alla

 1. Delmål 3.3

  Bekämpa smittsamma sjukdomar

 2. Delmål 3.4

  Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa

 3. Delmål 3.B

  Stöd forskning, utveckling och tillgängliggör vaccin och läkemedel för alla

Vad kan vi göra?

 1. Vaccinera dig

  Se till att du är vaccinerad. Det är en enkel sak du kan göra för att se till att du håller dig friskare. Att du är vaccinerad är också bra för samhället i stort.

 2. Minska föroreningar och användandet av kemikalier

  Undersök och diskutera hur din skola kan implementera hållbara metoder för att minska användandet av skadliga kemikalier och föroreningar som har en negativ påverkan på människors hälsa.

 3. Öka kunskapen om mental hälsa

  Bidra till att öka kunskapen om mental ohälsa som depression eller drogmissbruk.

Utforska fler mål