Stäng

Mål 4
God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Tillbaka

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Presentation om mål 4
Ladda ner (378 KB)
Visa mer

Utvalda delmål för mål 4 – Se alla

 1. Delmål 4.7

  Undervisa dig själv och andra i hållbar utveckling

 2. Delmål 4.A

  Främja inkluderande och trygga utbildningsmiljöer

Vad kan vi göra?

 1. Donera gamla böcker

  Ett av de enklaste sätten att öka en annan människas kunskap är att skänka gamla böcker. Be alla på skolan att ta med sig böcker till en plats i centrum och skänk dem till några som behöver dem.

 2. Öka kunskapen kring vikten av skolgång

  Uppmärksamma vikten av att alla barn stannar i skolan från förskola till gymnasiet, det är väsentligt för deras utveckling och framtid.

 3. Titta på utbildande film och TV

  Titta på filmer och TV-program som är både utbildande och roliga.

 4. Stötta organisationer

  Stötta organsationer som arbetar för att se till att människor i de fattigaste delarna av världen får ta del av utbildning.

Utforska fler mål