Stäng

Mål 5
Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Tillbaka

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Att avskaffa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan också avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Presentation om mål 5
Ladda ner (315 KB)
Visa mer

Utvalda delmål för mål 5 – Se alla

 1. Delmål 5.1

  Stå upp mot alla former av diskriminering mot kvinnor och flickor

 2. Delmål 5.2

  Stå upp mot alla former av våld och utnyttjande av kvinnor och flickor

 3. Delmål 5.4

  Värdesätt och arbeta för delat ansvar i hushållet

Vad kan vi göra?

 1. Gör din röst hörd om sexism

  Gör din röst hörd och påtala sexistiskt språk och beteende. Dela positiva berättelser som visar på jämställdhet mellan könen och motarbetar stereotyper.

 2. Lika möjligheter för män och kvinnor

  Kvinnors inkomst är i snitt 10-30% lägre än mäns för samma arbete. Öka medvetenheten genom att öppet tala om problemet med olika lön för samma jobb samt ge stöd till grupper som arbetar för lika lön för lika jobb – ring in till ett radioprogram, håll en föreläsning eller anordna en demonstration om problemet!

 3. Bli fadder

  Bli fadder åt en utsatt flicka för att ge henne bättre förutsättningar att skapa ett bra liv.

 4. Stå bakom ledare som förespråkar lika möjligheter

  Endast 9 % av förhandlare vid fredsprocesser och 22 % av världens parlamentariker är kvinnor. Visa stöd och stå bakom ledare som förespråkar lika möjligheter för kvinnor och män.

Utforska fler mål