Stäng

Mål 6
Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Tillbaka

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder. Men vatten är inte nödvändigtvis en källa till konflikt, vattentillgångar kan också fungera som enande kraft som stärker samarbete och skapar lösningar för fred.

En av tre personer världen över lever idag utan tillgång till grundläggande sanitet, vilket orsakar sjukdom och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. I synnerhet drabbas kvinnor och flickor som ofta ansvarar för familjens vattenförsörjning, vilket leder till förlorade inkomstmöjligheter och missade skoldagar. Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling.

Presentation om mål 6
Ladda ner (307 KB)
Visa mer

Utvalda delmål för mål 6 – Se alla

 1. Delmål 6.3

  Spola aldrig ned skräp eller giftiga ämnen

 2. Delmål 6.4

  Effektivisera din vattenanvändning

 3. Delmål 6.B

  Stöd lokalt engagemang i vatten- och sanitetshantering

Vad kan vi göra?

 1. Spola inte ner skräp

  Spola aldrig ner skräp, tamponger eller farliga kemikalier och mediciner i toaletten. Det förorenar floder och sjöar och drabbar både djur och människors hälsa.

 2. Ta korta duschar

  Att ta en dusch på 5 eller 10 minuter sparar oändligt mycket vatten jämfört med ett bad. Försök också att inte duscha för länge för att inte slösa med vatten.

 3. Skölj inte tallrikar före diskmaskinen

  Skölj inte dina tallrikar. Om du använder diskmaskin, sluta skölja dina tallrikar innan du stoppar in dem i maskinen.

 4. Rensa upp i en flod, vik eller annat vattendrag

  Gå ihop med ett gäng på din skola och hjälp till att rensa upp i något smutsigt och skräpigt vattendrag i närheten av där du bor.

Utforska fler mål