Stäng

Mål 8
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Tillbaka

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb som också är hållbara för människa och miljö.

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.

Presentation om mål 8
Ladda ner (480 KB)
Visa mer

Utvalda delmål för mål 8 – Se alla

 1. Delmål 8.5

  Stå upp för lika lön och arbetsvillkor för alla på dina arbetsplats

 2. Delmål 8.9

  Främja hållbar turism genom att stödja det lokala samhället 
när du är ute och reser

Vad kan vi göra?

 1. Handla hållbart

  Handla endast från företag som använder hållbara material, bryr sig om miljön och behandlar sina anställda rättvist. Kräv även att alla företag börjar arbeta på det viset!

 2. Köp från lokala företag

  Genom att handla från lokala företag och lokala producenter så stöttar du företag i din närhet och ger de en bättre chans att växa ekonomiskt. I det långa loppet ger det en bättre ekonomi där du bor.

 3. Motverka ofrihet

  Stötta internationella kampanjer mot modernt slaveri, tvångsarbete, trafficking och tvångsäktenskap.

 4. Håll dig uppdaterad

  Håll dig informerad och uppdaterad. Läs om hur arbetsförhållanden ser ut för människor i andra delar av världen. Tala med vänner och familj om de utmaningar som finns i vissa länder, samt vilket ansvar vi bär som konsumenter.

Utforska fler mål