Välkommen till våra kostnadsfria material om Corona och Klimatet

delar av läromedlet SPILLOSOFERNA

Klimatkrisen och Coronapandemin - två av mänsklighetens största utmaningar och kriser. Båda så komplexa och utmanande att till och med vetenskapen och den samlade forskarkåren säger: -Vi vet inte hur vi ska lösa detta. Dock! Och det här är det viktiga, de säger också: -Men det ska nog gå, vi människor är världsbäst på att överleva kriser och hitta lösningar på problem.

De globala målen, som är mänsklighetens väg till en mer hållbar värld, berör dessa kriser i flera av sina sjutton mål. I de material som erbjuds kostnadsfritt här är det specifikt mål 3, mål 9 och mål 13 som kopplas till de två stora utmaningarna.

Lärare har en unik kompetens att lyckas föra “större” samtal där många röster på olika vis får chans att höras och tankar möjlighet att utvecklas.

Vi hoppas att de här specialutgåvorna kring Corona och Klimatet, delar av det större läromedlet Spillosoferna, ska få bli stöd för just sådana samtal. Där barnens tankar, erfarenheter och frågor är utgångspunkten, men där kopplingen finns till de större, komplexa sammanhangen kring hur vi kan bygga en mer hållbar värld tillsammans.

Corona-delen omfattar åtta färdiga arbetspass med fakta, filmer och löpande handledning och med en tydlig koppling till Globalt mål 3, Hälsa och välbefinnande, som pekar på vikten av god hälsa för alla samt mål 9, Innovationer, infrastruktur och hållbar industri där vi har valt att framförallt fokusera på digitalisering och uppfinningsrikedom som två viktiga parametrar.

Klimatet-delen är upplagt som en Kortkurs i klimatet med en tydlig koppling till Globalt mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna, en slags "crash course" för att få en uppfattning om vad klimatkrisen handlar om. Den är uppbyggd i tre steg: Lär dig mer! Inspireras av goda exempel! och Tänk och gör själv! Även här finns fakta, filmer och löpande handledning.

Registrera dig genom att skicka in formuläret Anmälan Corona eller Anmälan Klimatet, därefter är det bara att klicka dig vidare här nedan på boxarna och använda materialet.

 • 9
  3
  Corona
  Ett virus och plötsligt blir det tydligt att vår hälsa hänger tätt samman med hela vårt samhälle och hela vår värld
  Årskurs F-3
  Visa mer
 • 9
  3
  Corona
  Ett virus och plötsligt blir det tydligt att vår hälsa hänger tätt samman med hela vårt samhälle och hela vår värld
  Årskurs 4-6
  Visa mer
 • 13
  Klimatet
  Vad händer egentligen med klimatet?… Vi reder ut begreppen i en kortkurs på fyra arbetspass.
  Årskurs F-3
  Visa mer
 • 13
  Klimatet
  Vad händer egentligen med klimatet?… Vi reder ut begreppen i en kortkurs på fyra arbetspass.
  Årskurs 4-6
  Visa mer

Information och beställning av hela läromedlet Spillosoferna

Vi hoppas att detta arbetssätt ger mersmak och att du och dina elever ser ett behov av att fortsätta tänka kring hållbar utveckling ur olika perspektiv tillsammans. Läs mer om Spillosoferna och hur ni kan gå vidare på www.spillosoferna.se/om